LOONADMINISTRATIE

Loonadministratie

Bij de loonadministratie komt meer kijken dan op het eerste gezicht lijkt. Niet alleen dienen medewerkers op tijd betaald te worden, ook alle gemaakte afspraken moeten goed verwerkt zijn .

Deze werkzaamheden nemen we graag uit handen. Hierbij valt te denken aan:

  • Salarisspecificatie, zowel digitaal naar werkgever als werknemer
  • Aangifte loonbelasting
  • Betaalbestanden
  • Journaalposten
  • Jaaropgaaf
  • Opgaaf pensioenfonds

Omdat iedere onderneming anders is, vraagt dat om méér dan alleen financiële kennis. Maar juist om een brede blik en een duidelijke visie. Lees daarom meer over onze werkwijze.