ACCOUNTANCY

Accountancy

De volgende onderdelen vormen een totaalpakket op het gebied van accountancy:
  • Inrichten administratieve organisatie
  • Tussentijdse rapportage
  • Samenstellen en beoordelen jaarrekeningen
  • Analyse resultaatontwikkeling
  • Bedrijfseconomische advisering
  • Begrotingen/prognoses/budgetten
  • Ondersteunen bij financieringsaanvragen bij banken of derden
Omdat iedere onderneming anders is, vraagt dat om méér dan alleen financiële kennis. Maar juist om een brede blik en een duidelijke visie. Lees daarom meer over onze werkwijze.