Nieuws


Natuurlijk zijn wij altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U leest hieronder een selectie van de laatste relevante nieuwsberichten.

Opleiden

Geplaatst: 26-02-2014

Het opleiden van uw personeel maakt - als het goed is - deel uit van uw investeringsstrategie. Uw werknemers vertegenwoordigen een onmisbaar stuk kapitaal in uw organisatie en daar zorgt u natuurlijk goed voor. Een gedegen opleidingsbeleid hoort daarom bij iedere organisatie die zichzelf serieus neemt. Deze training helpt u met het opstellen van een opleidingsplan en leert u de belangrijke uitgangspunten van zo’n opleidingsplan kennen.

Lees verder »

Fiscale eenheid

Geplaatst: 26-09-2016

Het vormen van een fiscale eenheid is interessant bij meerdere bv’s. Het vermindert aanzienlijk de stroom van jaarstukken en belastingaangiftes. Om een fiscale eenheid te mogen vormen moet u aan een aantal vereisten voldoen. De voorwaarden voor het vormen van een fiscale eenheid voor de VPB, voor de BTW en voor de loonheffingen komen uitgebreid aan bod in deze online cursus. 

Lees verder »

Beroepsziekten

Geplaatst: 24-11-2016

Bij beroepsziekten bestaat er een duidelijk verband tussen een ziekte of aandoening en het werk of de arbeidsomstandigheden. Tijdens deze cursus leert u meer over de belangrijkste beroepsziekten en de maatregelen die werkgevers kunnen of moeten nemen om zulke beroepsziekten te voorkomen.

Lees verder »

Vrije ruimte

Geplaatst: 05-12-2016

De vrije ruimte van de werkkostenregeling is de ruimte die werkgevers jaarlijks hebben om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen in onbelast loon voor de werknemers om te zetten. Zonder overschrijding van de vrije ruimte zijn die looncomponenten ook onbelast voor de werkgever zelf. Welke voorwaarden er zijn verbonden aan het gebruik van de vrije ruimte, komt in deze cursus aan bod.

Lees verder »

Conflicthantering

Geplaatst: 26-02-2014

Conflicten op het werk en gedoe binnen uw organisatie? Los het op! Dit bevordert niet alleen de werksfeer, maar verhoogt ook de productiviteit van de werknemers. Voor het hanteren van conflicten gelden maar een paar wetmatigheden die u snel kunt leren kennen. Dus wacht niet langer en start de cursus 'Conflicthantering'.

Lees verder »

Telefoneren

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen privé telefoneren en zakelijk telefoneren zit een groot verschil. Zakelijk gezien voelen veel mensen zich onzeker. Deze cursus leert u om een goed en zakelijk telefoongesprek te voeren. In slechts een paar stappen heeft u het zakelijk bellen volledig in de vingers.

Lees verder »

Cafetariaregeling

Geplaatst: 24-06-2016

Een cafetariaregeling is een regeling waarbij een werknemer belast loon kan ruilen voor onbelast loon. Met de komst van de werkkostenregeling (WKR) zijn er feitelijk meer mogelijkheden voor dit zogeheten uitruilen dan onder de oude regels voor vergoedingen en verstrekkingen. Daarbij moet u wel rekening houden met enkele voorwaarden. Deze online cursus legt u alles uit over de cafetariaregeling en de aandachtspunten. 

Lees verder »

Wet DBA

Geplaatst: 14-12-2016

De Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is op 1 mei 2016 in werking getreden en vervangt het systeem van de Verklaring arbeidsrelaties (VAR). Tot 1 juli 2018 hebben organisaties de tijd om te wennen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten, die de opdrachtgever garanderen dat hij niet inhoudingsplichtig als hij samenwerkt met een zelfstandig ondernemer. Deze cursus legt u alles uit over de inhoud van de Wet DBA.

Lees verder »

Arbeidsovereenkomst

Geplaatst: 26-02-2014

Wilt u personeel aannemen, dan moet er een arbeidsovereenkomst worden opgesteld. Zo'n overeenkomst kan zo uitgebreid worden als u zelf wilt. U en ook uw toekomstige werknemer(s) hebben er veel belang bij dat alleen het hoognodige in het contract komt te staan. Met deze cursus leert u stap voor stap wat wel en niet vereist is voor de inhoud van een arbeidsovereenkomst.

Lees verder »

OR in de praktijk

Geplaatst: 19-05-2014

Op het gebied van medezeggenschap is er ontzettend veel in beweging. Wilt u als OR-lid kunnen bijhouden wat werkelijk belangrijk is, dan moet u overzicht hebben en ook het overzicht kunnen bewaren. Deze praktische cursus leert u hoe u dit moet doen.

Lees verder »

Verzekeringen

Geplaatst: 17-07-2014

Zakendoen is risico nemen. Toch zijn er goede manieren te bedenken om risico's terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Het sluiten van een uitgekiend pakket aan verzekeringen hoort daarbij. In de cursus 'Verzekeringen' wordt op een rij gezet wanneer en op welke manier het sluiten van bepaalde verzekeringen voor u en uw organisatie belangrijk kan zijn. Welke afwegingen maakt u daarbij, welke afwegingen zijn daarbij echt zinvol en welke niet?

Lees verder »

Offerte maken

Geplaatst: 26-02-2014

In de cursus 'Offerte maken' maakt u in zeer korte tijd grondig kennis met alle hoofdzaken van het gericht aanbieden van uw producten of diensten. In deze cursus komen verschillende soorten offertes aan bod, de diverse succesfactoren waar u mee moet rekenen bij het maken van een offerte, het indelen (structureren) en ten slotte het opstellen van de offerte zelf. De cursus wordt afgesloten met een op de praktijk gerichte toets.

Lees verder »

Wat moet er op de jaaropgaaf staan?

Geplaatst: 23-02-2018

U moet er ieder jaar voor zorgen dat uw werknemers een jaaropgaaf ontvangen. Dit moet u wel binnen een redelijke termijn doen. Werknemers moeten immers uw cijfers kunnen vergelijken met de cijfers die op zijn vooringevulde aangifte inkomstenbelasting van het voorgaande jaar staan. Maar buiten deze tijdige aanlevering moet u ook een verplicht aantal gegevens op deze jaaropgaaf opnemen. Deze e-learningcursus legt uit wat er allemaal op de jaaropgaaf moet staan.

Lees verder »

Effectief vergaderen deel 1

Geplaatst: 20-08-2014

Wist u dat vergaderen ook wel eens 'de duurste manier van communiceren' genoemd wordt? Iedere organisatie en individu heeft er belang bij om vergaderingen zo ordelijk en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Deze uitgebreide cursus zet alle hoofdzaken voor het houden en leiden van een goede vergadering kort en bondig op een rij.

Lees verder »

De geschiedenis van Prinsjesdag

Geplaatst: 06-09-2016

Op Prinsjesdag leest de koning de Troonrede voor en wordt de begroting voor het komende jaar ingediend. Jaarlijks een spannend moment voor alle organisaties in Nederland. Maar hoe is Prinsjesdag nu eigenlijk ontstaan en was het altijd zo'n belangrijk moment? Deze cursus gaat dieper in op de geschiedenis van Prinsjesdag en wat er op Prinsjesdag gebeurt.

Lees verder »

Wanneer is verwerken van persoonsgegevens toegestaan?

Geplaatst: 29-03-2019

Onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) zijn de regels voor het verwerken van persoonsgegevens heel streng geworden. Wanneer is dat voor onze organisatie wel toegestaan?

Lees verder »

Timemanagement deel 2

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

Timemanagement deel 3

Geplaatst: 12-11-2014

Effectief omgaan met uw tijd is vaak een hele uitdaging. Optimaal gebruikmaken van beeld, geluid, interactie, herhaling en van relevante toetsing zorgt ervoor dat u uw tijd nuttig inzet. Dat leert u met deze cursus Time management, zodat u straks uw hand niet meer omdraait voor deadlines, tijdnood en stress. Het overkomt u na het volgen van deze cursus niet meer dat uw prioriteitenlijst alleen maar langer wordt, u uw taken niet meer afkrijgt en u wordt afgerekend op het mislopen van deadlines.

Lees verder »

Bewaarplicht: Loonadministratie

Geplaatst: 15-07-2016

Deze korte cursus gaat in op de bewaareisen rondom de loonadministratie van de Belastingdienst. Er gelden een aantal voorwaarden als u de loonadministratie niet binnen uw eigen organisatie bewaart. Dit is met name belangrijk bij een eventuele controle van de fiscus. 

Lees verder »

Gebruikelijkheidstoets

Geplaatst: 10-11-2016

Werkgevers kunnen de vrije ruimte gebruiken om belaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen  in onbelast loon voor werknemers om te zetten. Bij het als eindheffingsloon onderbrengen van belaste looncomponenten in de vrije ruimte geldt de zogeheten gebruikelijkheidstoets. Deze cursus gaat uitgebreid in op de achtergrond en inhoud van de gebruikelijkheidstoets.

Lees verder »

Moeten we BTW berekenen over de VOG?

Geplaatst: 21-11-2016

Onze opdrachtgever betaalt de kosten van een VOG (Verklaring omtrent gedrag) rechtstreeks aan de gemeente. Maar wij als payrollorganisatie houden dit bedrag in bij de payrollkracht en vergoeden/factureren dit weer aan onze opdrachtgever. Zijn we verplicht om 21% BTW hierover te berekenen? Is er sprake van doorlopende posten of daarmee gelijkgestelde bedragen?

Lees verder »

Voorkom acquisitiefraude

Geplaatst: 26-02-2014

Bijna iedere organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken: een factuur van een bedrijf waar u nog nooit contact mee heeft gehad of iemand aan de telefoon die vraagt of u even de gegevens controleert voor een gratis verlenging van een of ander abonnement. Omdat u haast heeft, of omdat u net even niet goed oplet, trapt u erin. In zo'n geval bent u slachtoffer van acquisitiefraude. Deze vorm van fraude kan flink in de papieren oplopen, nog afgezien van de ergernis die het u kost. Hoe u dit probleem succesvol aanpakt, leert u in deze bondige cursus.

Lees verder »

Wat zijn de fiscale gevolgen bij het verstrekken van een renteloze lening?

Geplaatst: 28-09-2016

Er wordt overwogen een medewerker een renteloze lening te verstrekken. Wat zijn eventuele (fiscale) consequenties waar we rekening mee dienen te houden?

Lees verder »

Moet ik reiskosten blijven vergoeden tijdens het ouderschapsverlof?

Geplaatst: 10-04-2015

Mijn werknemer rijdt in een auto van de zaak. Over twee maanden neemt hij gespreid over een langere periode ouderschapsverlof op. Mag ik hem dan een eigen bijdrage vragen voor het privégebruik van de auto tijdens zijn afwezigheid? En hoe werkt dit als een werknemer in een soortgelijke situatie een reiskostenvergoeding ontvangt?

Lees verder »

Probleemoplossing en besluitvorming

Geplaatst: 04-04-2014

In iedere organisatie staat u regelmatig voor problemen die om een oplossing en snel handelen vragen. Veel ondernemers en leidinggevenden hebben hier wel een goed gevoel voor, maar u heeft er veel meer aan als u uw intuïtief gekozen pad kunt beargumenteren of navertellen. Deze cursus helpt u om methodisch te werk te gaan als u binnen uw organisatie op een probleem stuit.

Lees verder »

Werken met het grootboek

Geplaatst: 26-02-2014

Na elk financieel feit zou de balans moeten worden aangepast. Dit is echter een zeer omslachtige manier van werken. Hoe moet het dan met de registratie en administratie van financiële feiten die zich voordoen binnen uw organisatie? Daarvoor biedt het werken met een grootboek de oplossing. In deze cursus wordt op een korte, krachtige en praktische manier uitgelegd hoe u dat doet.

Lees verder »

Omgaan met looncontrole door de Belastingdienst

Geplaatst: 23-01-2018

Als de Belastingdienst een looncontrole bij uw organisatie instelt, bent u verplicht om hieraan mee te werken. Zorg dat u uw zaken goed op orde heeft en weet wat uw rechten en plichten én die van de inspecteur zijn. Dat maakt niet alleen dat de controle zo soepel en snel mogelijk verloopt, maar kan ook voorkomen dat u opgezadeld wordt met een hoop correctieverplichtingen en naheffingsaanslagen.

Lees verder »

Coachend leidinggeven

Geplaatst: 26-02-2014

U staat voor de uitdagende opgave om leiding te geven aan een team of een organisatie. Leidinggeven kan op verschillende manieren. Een leiderschapsconcept dat de laatste jaren steeds populairder is geworden, is coachend leidinggeven. Wilt u er meer van weten, of denkt u dat u dit concept ook kunt toepassen in uw eigen werkomgeving, dan is deze cursus voor u een goede introductie.

Lees verder »

Analytisch en creatief denken

Geplaatst: 26-02-2014

Tussen een analytische en een creatieve benadering van een probleem of vraag bestaat een groot verschil. Beide benaderingen kunnen nuttig zijn, maar het is de kunst om uit te maken welke denkstijl op welk moment het allerbeste uitkomt. Deze cursus helpt u om de twee denkstijlen en de bijbehorende voordelen te begrijpen. Het gaat daarbij niet om de vraag welke stijl 'beter' of 'minder goed' is. U leert ook scherp te kijken naar de situatie waarbinnen een vraag of een probleem zich voordoet. Een training die erg handig is voor mensen die ontdekken dat hun voorraad keuzemogelijkheden nodig aan een update toe is!

Lees verder »

Wet- en regelgeving voor ondernemers

Geplaatst: 26-02-2014

De cursus 'Wet en regelgeving voor ondernemers' bespreekt achtereenvolgens de hoofdzaken van de Arbowet, de Wet bescherming persoonsgegevens, Regelgeving voor bedrijf en omgeving en de Wetten met betrekking tot verkoop van genots- en geneesmiddelen. Veel kennis van wet- en regelgeving bestaat uit een verklaring van moeilijke termen en het onderscheiden van bepaalde begrippen. Kent u die, dan bent u in staat om zelf kennis te nemen van juridische teksten. In deze training wordt de nadruk gelegd op datgene wat u als ondernemer echt moet weten, bijvoorbeeld het onderscheid tussen de Arbowet en Arboregeling. De cursus is praktisch van opzet en is opgebouwd aan de hand van uit het leven gegrepen voorbeelden.

Lees verder »

Moet een zieke werknemer akkoord gaan met een lagere functie?

Geplaatst: 09-04-2015

Een langdurig zieke werknemer kan na twee jaar ziekte aan de slag in een andere functie. Deze functie is echter wel lager qua niveau en salaris. Moet hij dit lagere, maar passende salaris accepteren of moeten wij hem dan zijn oude salaris blijven betalen?

Lees verder »

Kunnen ingeleende werknemers deelnemen aan de OR en stemmen?

Geplaatst: 18-10-2016

Binnenkort zijn er weer OR-verkiezingen. Nu hebben wij een vraag over kiesgerechtigden. Er werken al enkele jaren een aantal ingeleende werknemers binnen onze organisatie. Hebben zij ook kiesrecht en kunnen zij zich ook kandidaat stellen?

Lees verder »

Hoe zit het met de fiscale regels omtrent een jubileumuitkering en etentje?

Geplaatst: 14-04-2015

Eén van mijn collega's is 25 jaar in dienst. We gaan hem volgens de fiscale regels een jubileumuitkering verstrekken waarin het brutoloon nette wordt uitgekeerd. Nu is mijn vraag: valt deze uitkering onder de WKR in de vrije ruimte of is deze gericht vrijgesteld?We gaan deze medewerker met zijn gezin en familie ook een etentje aanbieden t.b.v. dit jubileum. De kosten van dit etentje, hoe wordt hier tegenaan gekeken binnen de WKR? En waar moet ik deze kosten verantwoorden?

Lees verder »

Zijn we verplicht avonduren uit te betalen van een OR-training?

Geplaatst: 30-11-2016

Onze OR is twee dagen op training geweest. En nu hebben ze ook training gekregen in de avonduren. De trainer heeft aangegeven dat dit verplicht is vanuit de WOR. Klopt dit? Eén van de OR-leden wil namelijk dat deze avonduren als overwerk worden uitbetaald. Vanuit onze studiekostenregeling is dit niet mogelijk, want hierin staat vermeld dat overuren en reisuren niet worden vergoed. In hoeverre zijn wij als werkgever (op basis van de WOR) verplicht om de avonduren van scholing van OR-leden uit te betalen?

Lees verder »

Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht bij OR-verkiezingen?

Geplaatst: 10-01-2018

Op dit moment zijn wij binnen de organisatie druk bezig met het organiseren van een nieuwe OR verkiezing. Om onduidelijkheden/misverstanden te voorkomen zijn wij uitgekomen bij een belangrijke vraag, waarbij er nog twijfel zit binnen de huidige OR en HR.Wanneer hebben uitzendkrachten stemrecht tijdens de verkiezingsdag?Hoe zit het met uitzendkrachten die per 1 januari 2018 in dienst treden van de organisatie?Hebben uitzendkrachten welke in seizoenen werkzaam zijn binnen onze organisatie en die op andere momenten elders werkzaam zijn ook stemrecht?

Lees verder »

Kunnen we parkeerkosten verrekenen met de bijtelling?

Geplaatst: 11-10-2016

Een werknemer heeft een auto van de zaak en betaalt daarvoor een bijtelling wegens privégebruik. Deze persoon heeft parkeerkosten gemaakt en betaald voor privéritten en deze kosten worden niet door de werkgever vergoed. Mogen deze kosten ergens mee worden verrekend? 

Lees verder »

Overlegrecht van de OR

Geplaatst: 01-06-2016

De OR functioneert niet zonder goed overleg. Zo moet de OR regelmatig overleggen met elkaar, maar ook met de achterban, externen én met de bestuurder. Deze online cursus legt u alles uit over het overlegrecht.

Lees verder »

Moet een werknemer een deel van het ouderschapsverlof terug betalen als zij minder gaat werken?

Geplaatst: 10-01-2018

Een medewerker wil na haar ouderschapsverlof minder gaan werken, van 36 uur naar 24 uur per week. Zij heeft een vergoeding ontvangen volgens de CAO Sociaal werk:Wordt gedurende maximaal twaalf maanden van het verlof over de opgenomen verlofuren een vergoeding ter hoogte van 40% van het salaris betaald, tot hoogstens de helft van de in de arbeidsovereenkomst vastgelegde gemiddelde omvang van het dienstverband per week.Moet zij een deel terug betalen na haar ouderschapsverlof omdat zij nu minder wil werken? Of is dit alleen van toepassing als ze haar overeenkomst beëindigd? De CAO Sociaal werk zegt hier het volgende over:Als de werknemer de arbeidsovereenkomst op zijn verzoek beëindigt, tijdens of binnen zes maanden na het einde van het betaalde ouderschapsverlof, betaalt hij de ontvangen vergoeding over het opgenomen ouderschapsverlof aan de werkgever terug. Dit is niet het geval wanneer de werknemer ontslag neemt nadat de werkgever zijn verzoek om de arbeidsduur aan te passen aan de arbeidsduur tijdens het ouderschapsverlof heeft geweigerd.

Lees verder »

Is een vergoeding voor gebruik eigen mobiele telefoon onbelast?

Geplaatst: 10-10-2016

Bij ons bestaat het voornemen om aan een werknemer een vergoeding van € 10 te geven voor het gebruikt van zijn eigen mobiel in plaats van een mobiel van de werkgever. Hij heeft wel een mobiel nodig voor het (normaal) uitvoeren van zijn werkzaamheden, maar er is geen onderzoek vooraf gedaan naar de kosten van het gebruik van deze mobiel. Kunnen we de vergoeding onbelast geven? 

Lees verder »

Moet de werkgever ziekengeld betalen (en loon doorbetalen bij ziekte) als werknemer zonder vaccinaties op vakantie gaat en ziek wordt?

Geplaatst: 11-05-2017

Wij hebben een werknemer die een paar weken naar een ver land op vakantie gaat. Hij laat zich niet inenten voor DTP en Hepatitus. Hij loopt dus willens en wetens risico. Stel dat hij ziek wordt, zijn wij als werkgever dan verplicht hem ziekengeld door te betalen? Wij willen dat als werkgever liever niet, hij wil 'besparen' op zijn kosten en wij draaien er voor op. Kan dat vastgelegd worden dat het zijn eigen risico is (dus m.b.t. DTP en Hepatitus)?

Lees verder »

Wat is een VGM-certificaat?

Geplaatst: 16-10-2012

Ik kom regelmatig de term VGM-certificaat tegen, maar weet helemaal niet wat het is. Wat is een VGM-certificaat eigenlijk?

Lees verder »

Wat zijn de bevoegdheden van lokale OR ten opzichte van besluiten op Europees niveau?

Geplaatst: 15-08-2016

Wat zijn de bevoegdheden van een lokale OR als er besluiten worden genomen op Europees niveau die ook de lokale organisatie raken?

Lees verder »

Wanneer is iets een 'voordeel buiten de dienstbetrekking'?

Geplaatst: 15-05-2018

Ik las recent iets over 'voordeel buiten de dienstbetrekking' met betrekking tot vergoedingen en verstrekkingen. Wat is dat precies?

Lees verder »

Mogen wij de vliegtickets onbelast vergoeden naast de 30%-regeling?

Geplaatst: 09-04-2015

Wij hebben een werknemer uit Frankrijk aangenomen en wij mogen voor hem de 30%-regeling toepassen. Nu declareert hij echter twee vliegtickets Parijs-Rotterdam voor hem en zijn vrouw. Mogen wij die ook nog onbelast vergoeden?

Lees verder »

Verzuim op de werkvloer deel 1

Geplaatst: 12-11-2014

Verzuim heeft altijd een negatieve invloed op de organisatie en de bedrijfsvoering in een kleine en middelgrote onderneming. Als leidinggevende of als arboprofessional heeft u uw handen vol aan de opengevallen gaten. Tegelijkertijd is het uw taak om het verzuim zelf ook op een deskundige en doeltreffende manier te begeleiden. Hoe hanteert u de geldende regels? Hoe beperkt u schade op korte of langere termijn? Wat zijn uw mogelijkheden, rechten en plichten? Met behulp van de training 'Verzuim op de werkvloer' zult u een duidelijk antwoord vinden op deze en veel andere vragen.

Lees verder »

Notuleren

Geplaatst: 26-02-2014

De training 'Notuleren' is zo opgezet dat u stap voor stap leert hoe u eenvoudige maar ook meer ingewikkelde vergaderingen of bijeenkomsten deskundig en doelgericht notuleert. In de training wordt niet alleen aandacht besteed aan de opzet van een heldere verslaglegging. Ook krijgt u aanwijzingen om de notulen die u schrijft nuttig te maken met het oog op de volgende vergaderingen. De vuistregels die u in deze training meekrijgt, maken dat u met dat leerproces een zelfverzekerde en krachtige start kunt maken.

Lees verder »

Professioneel slechtnieuwsgesprek voeren

Geplaatst: 26-02-2014

Vroeg of laat komt u er als leidinggevende of als werkgever voor te staan: u moet iemand van uw werknemers wegsturen. U moet dan een slechtnieuwsgesprek voeren. Zo’n gesprek wilt u onder controle hebben en u wilt niet voor verrassingen komen te staan. Het is daarom belangrijk om deze cursus te volgen. U leert hoe u zo’n gesprek moet indelen, voeren en afsluiten zonder dat dit heel onaangenaam hoeft te verlopen.

Lees verder »

Mag werkgever contract van onbepaalde tijd omzetten in oproepcontract?

Geplaatst: 08-08-2016

Een werknemer heeft de werkgever verzocht zijn contracturen aan te passen van 20 uur naar 8 uur per week en beroept zich hierbij op artikel 2 Wet flexibel werken. Werkgever kan hier wegens zwaarwegende organisatorische belangen niet mee akkoord gaan. De werkgever wil nu een oproepcontract voor onbepaalde tijd (0 uren) opstellen voor de werknemer. Is dit een mogelijkheid? 

Lees verder »

Welke verschillende soorten media zijn er om reclame te maken?

Geplaatst: 18-11-2009

Mijn organisatie is nogal ouderwets en houdt zich niet echt bezig met actief reclame maken. Inmiddels willen we onze eerste stappen hierin maken, want we hebben het idee dat we veel omzet mislopen en dat onze naamsbekendheid kan groeien als we wat actiever worden met reclame maken en zichtbaarder worden voor de buitenwereld. Welke verschillende soorten media zijn er zoal?

Lees verder »

Hoe communiceer ik over ontslag?

Geplaatst: 10-04-2015

De economische crisis heeft uiteindelijk ook in mijn organisatie toegeslagen. Daarom ben ik helaas gedwongen om een aantal van mijn medewerkers te ontslaan. Hoe kan ik dit binnen mijn organisatie het beste communiceren?

Lees verder »

Bovenwettelijke vakantiedagen ruilen voor een fiets?

Geplaatst: 08-11-2016

Fulltime werknemers hebben binnen onze organisatie 25 vakantiedagen per jaar. Een collega heeft veel vakantiedagen opgebouwd en heeft zijn idee bij ons neergelegd om deze dagen in te leveren voor fiets. Is dit mogelijk?

Lees verder »

Zijn de consumpties van partners op de kerstborrel ook nihilwaarderingen?

Geplaatst: 07-12-2016

Als er een kerstborrel op de werkplek gehouden wordt, vallen de consumpties van de partners van werknemers dan ook onder de nihilwaardering?

Lees verder »

Moet er over PBL-uren vakantietoeslag en eindejaarsuitkering worden uitbetaald?

Geplaatst: 13-04-2015

Vanaf volgend jaar moeten wij PBL-uren uitbetalen. Het is voor ons onduidelijk of er over de PBL-uren vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering moet worden uitbetaald. In de CAO gehandicaptenzorg is hier niks over vastgelegd.Over verlofuren betalen wij wel vakantietoeslag en eindejaarsuitkering uit. Moet er over PBL-uren vakantietoeslag en/of eindejaarsuitkering worden uitbetaald?

Lees verder »

Minimumloon 2019

Geplaatst: 05-04-2019

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast aan de ontwikkeling van de cao-lonen. Het is essentieel dat werknemers niet minder betaald krijgen dan deze ondergrens, want dat levert uw organisatie naheffingen en forse boetes op.Per 1 juli 2019 staat de tweede stap van de verhoging van het minimumjeugdloon op stapel. Per die datum krijgen werknemers van 21 jaar voor het eerst recht op het volledige minimumloon. Jongere werknemers krijgen dan een hoger percentage van het minimumloon. Alleen voor werknemers van 18 tot en met 20 jaar die bij uw organisatie in dienst zijn in het kader van een beroepsbegeleidende leerweg (BBL) gaat geen hoger percentage van het wettelijk minimumloon gelden.

Lees verder »

Compensatie transitievergoeding: voorwaarden, benodigde gegevens en bijzondere situaties

Geplaatst: 14-11-2018

De werkgever heeft per 1 april 2020 recht op compensatie van de transitievergoeding die hij moet betalen als hij een werknemer ontslaat na twee jaar ziekte. Het kan echter geen kwaad om alvast te weten wat er straks nodig is voor de aanvraag van die compensatie: de tegemoetkoming geldt namelijk ook met terugwerkende kracht. Deze tool geeft u meer informatie over de werking van de compensatie transitievergoeding, de voorwaarden, de aan te leveren gegevens en de bijzondere situaties die kunnen ontstaan.

Lees verder »

Verhoging minimumjeugdloon

Geplaatst: 20-09-2016

De stapsgewijze verhoging van het wettelijk minimumloon voor jongeren is op 1 juli 2017 ingezet. Werknemers van 18 tot en met 22 jaar krijgen daardoor een hoger wettelijk minimumloon. De stijging van het minimumjeugdloon wordt in twee stappen uitgevoerd; per 1 juli 2019 is het tijd voor stap 2. Dan geldt het volledige wettelijke minimumloon onder meer ook voor werknemers van 21 jaar. Deze tool laat u de stapsgewijze verhoging van het minimumloon zien.

Lees verder »

Transitievergoeding berekenen (WWZ)

Geplaatst: 04-04-2014

Rendement heeft een samenwerking met AKD en u profiteert hiervan. AKD heeft namelijk een zeer nuttige rekentool over de transitievergoeding die sinds 1 juli 2015 is ingegaan (onderdeel van de Wet werk en zekerheid). Een werknemer (tijdelijk of vast) die minimaal twee jaar bij u in dienst is geweest heeft recht op een transitievergoeding als u hem wilt ontslaan. Deze transitievergoeding gebruikt de werknemer vervolgens bijvoorbeeld voor (om)scholing naar ander werk of outplacement. De hoogte van deze transitievergoeding hangt af van een aantal gegevens. Deze tool berekent de transitievergoeding van de uitdiensttredende werknemer.Als u de tool downloadt, belandt u op een pagina van AKD waar u direct de transitievergoeding kunt berekenen van de werknemer die uw organisatie verlaat.Houd bij het invullen van de einddatum van een contract rekening met het verschil tussen de laatste werkdag en de einddatum. Loopt een contract af op bijvoorbeeld 01-01-2016, dan is de datum uit dienst (einddatum) 02-01-2016.

Lees verder »

Transitievergoeding: Welke dienstverbanden tellen precies mee?

Geplaatst: 08-02-2017

Per 1 juli 2015 is de transitievergoeding ingevoerd. Iedere werknemer die minimaal 24 maanden (vast of tijdelijk) in dienst is geweest heeft hier recht op als hij wordt ontslagen, onafhankelijk van de gevolgde ontslagroute (UWV of kantonrechter). Dit geldt ook voor een dienstverband dat na 24 maanden of meer afloopt en niet wordt verlengd. Maar welke dienstverbanden tellen nu eigenlijk precies mee voor de berekening van de hoogte van de transitievergoeding? Deze tool geeft u een overzicht van de dienstverbanden.

Lees verder »

Nachtdiensten en de Arbeidstijdenwet

Geplaatst: 21-02-2014

Nachtdiensten hebben eigen regels. Per jaar mag een medewerker 117 nachtdiensten draaien. Dit maximum kan per cao worden verhoogd naar 140 per jaar als het werk of de bedrijfsomstandigehden dat noodzakelijk maken.

Lees verder »

Voorbeeld verwerkingsregister

Geplaatst: 12-11-2018

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) legt de verantwoordelijkheid om aan te tonen dat een organisatie aan de privacyregels voldoet bij de organisaties zelf. Dit gebeurt in de vorm van een verwerkingsregister. Het opstellen van een verwerkingsregister is verplicht. Als de Autoriteit Persoonsgegevens om een verwerkingsregister vraagt, moet uw organisatie deze ook verstrekken.In het verwerkingsregister vindt u diverse nummers die corresponderen met de instructies die op de laatste pagina’s van dit document staan. U vindt daar, naast uitleg van wat u precies moet invullen, ook voorbeelden.

Lees verder »

Noodinstructiekaart

Geplaatst: 10-05-2012

De Arbowet verplicht u om op verschillende plaatsen in uw organisatie noodinstructies op te hangen. Hierop staat vermeld wat medewerkers en bezoekers moeten doen bij een incident.

Lees verder »

Vacatureteksten schrijven

Geplaatst: 24-05-2012

Een goede vacaturetekst schrijven is geen eenvoudige klus. Met deze tekst wilt u namelijk de juiste kandidaat aantrekken en tegelijkertijd een realistisch beeld schetsen van uw organisatie en de functie. Praktische tips kunnen u helpen een passende en eenduidige vacaturetekst te schrijven.

Lees verder »

Werkdruk, werksfeer en werktijden (Gezondheidsbewaking)

Geplaatst: 31-05-2012

In een kleine organisatie hebben gezondheidsrisico’s al snel grote gevolgen. Als in een grote organisatie een werknemer uitvalt, is dat vaak nog wel op te vangen, maar in een kleine organisatie ligt het werk al snel stil. Het is dan ook verstandig om juist in een kleine organisatie stil te staan bij de gezondheidsrisico’s. Deze checklist gezondheidsrisico’s op het gebied van werkdruk, werksfeer en werktijden kan u daarbij helpen.

Lees verder »

Spookfacturen ontmaskeren

Geplaatst: 12-10-2015

De makers van spook- of nepfacturen gebruiken vele trucs om u te misleiden. Deze facturen voor nooit geleverde diensten of goederen worden naar veel organisaties gestuurd en leveren de makers miljoenen op. Deze poster helpt u bij het ontmaskeren van spookfacturen door u te wijzen op enkele kenmerken waaraan u een spookfactuur aan kunt herkennen.

Lees verder »

Eisen aan BHV-verbandtrommels

Geplaatst: 26-09-2013

Om de werknemers binnen uw organisatie veilig te houden, moet uw organisatie aan een aantal eisen voldoen. Eén daarvan is het hebben van BHV-verbandtrommels. Deze vaktool geeft u een overzicht van de eisen waaraan zo'n verbandtrommel moet voldoen.

Lees verder »

Grip op milieuproblemen

Geplaatst: 25-06-2014

De regelgeving rondom milieu heeft een sterke juridische grondslag en is ‘verjuridiseerd’. Hierdoor hebben bedrijven met heel veel regels en voorschriften te maken op het gebied van bodem-, lucht-, water-, afval- en energiegebruik. De eisen worden steeds scherper dus u kunt beter voortijdig zorgen dat u grip heeft op uw milieu gerelateerde activiteiten. Door middel van deze vaktool krijgt u inzicht in de mogelijkheden om milieuproblemen aan te pakken of te voorkomen.

Lees verder »

Aannemen van personeel uit het buitenland

Geplaatst: 01-07-2014

Voordat een buitenlandse werknemer bij uw organisatie in Nederland kan komen werken, zijn er een hoop privézaken die hij moet regelen. Hierbij kunt u denken aan de huur van een woning, het vinden van een school voor de kinderen of de gezondheidszorg. Ook voor u als werkgever levert zo’n buitenlandse werknemer extra aandachtspunten op. Deze checklist geeft aan op welke belangrijke zaken u moeten letten bij het aannemen van buitenlands personeel.

Lees verder »

Ketenbepaling nu en straks

Geplaatst: 01-11-2017

Waar de Wet werk en zekerheid (WWZ) de ketenbepaling ruim twee jaar geleden nog strenger maakte, wil de huidige regering dit deels terugdraaien. Zo wil het kabinet de ketenbepaling iets versoepelen en straks pas bij overschrijding van een periode aan (maximaal drie) opeenvolgende tijdelijke contracten van drie jaar automatisch een vast contract laten ontstaan, in plaats van na een periode van twee jaar. In de praktijk blijkt namelijk dat de strengere ketenbepaling er nu vaak toe leidt dat werkgevers tijdelijke werknemers juist eerder ontslaan. Deze tool biedt inzicht in welke regels er nu bestaan rond de ketenbepaling en welke daarvan door het nieuwe kabinet zullen worden aangepast.

Lees verder »

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Geplaatst: 08-05-2012

Als werkgever en werknemer het er onderling over eens zijn dat het geen zin heeft om de arbeidsovereenkomst voort te zetten, kunnen zij samen een beëindigingovereenkomst opstellen. Dit is ook wel bekend als de vaststellingsovereenkomst. Deze tool is een kant-en-klare overeenkomst die u slechts hoeft in te vullen.

Lees verder »

Voldoen aan de AVG in tien stappen

Geplaatst: 05-07-2017

Sinds 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze wet heeft de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) vervangen. De AVG heeft de privacywetgeving een stuk strikter gemaakt. Voldoet uw organisatie nog niet aan de AVG, zorg dan dat u snel de tien stappen uit deze tool doorloopt om toch te voldoen.

Lees verder »

Inhoud van een getuigschrift

Geplaatst: 12-02-2018

Iedere werknemer heeft een wettelijk recht op een getuigschrift van zijn (oud-)werkgever. In een getuigschrift staat informatie over onder andere de functie die de werknemer heeft bekleed, arbeidsduur en datum van indiensttreding en ontslag. De (oud-)werkgever is verplicht om een getuigschrift af te geven en hier mogen ook geen onjuistheden in staan. Anders is de (oud-)werkgever hiervoor aansprakelijk. Deze infographic laat zien wat er in een getuigschrift moet staan en wat precies de verantwoordelijkheid is van de (oud-)werkgever.

Lees verder »

Handboek Loonheffingen 2019 inclusief register

Geplaatst: 31-01-2019

In dit Handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2019, waaronder:de kersverse informatie over het woonland waar de werknemer en de relevantie daarvan voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen;de aandachtspunten bij de heffing van premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet;de toepassing van de werkkostenregeling (WKR);alle fiscale regels rond het vergoeden en verstrekken van vervoer;de aanpak van diverse arbeidsrelaties, inclusief de nieuwe bijlage over de gezagsverhouding;de administratieve verplichtingen van de werkgever rond de loonheffingen.Download dit handige naslagwerk inclusief alfabetisch trefwoordenregister direct.Na het downloaden ontvangt u automatisch een mail als er een nieuwe versie van het Handboek Loonheffingen wordt gepubliceerd.

Lees verder »

Kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof

Geplaatst: 31-03-2015

Er zijn twee soorten verlof; kortdurend zorgverlof en langdurend zorgverlof. Kortdurend zorgverlof is bedoeld om enkele dagen noodzakelijke zorg te verlenen. Langdurend zorgverlof is er om voor een langere tijd iemand te verzorgen. Deze poster laat in één overzicht zien hoe dat precies werkt.

Lees verder »

Maatregelen tegen cybercrime

Geplaatst: 31-01-2017

Welke maatregelen moet uw organisatie nemen tegen phishing, drive-by downloads, DDoS-aanvallen en hackers? Deze infographic laat het in één overzicht zien.

Lees verder »

Ouderschapsverlof en de WAZO

Geplaatst: 11-07-2012

Ouders die het werk en de zorg voor kinderen beter willen combineren, kunnen ouderschapsverlof opnemen. In de Wet arbeid en zorg (WAZO) is van alles over het ouderschapsverlof vastgelegd, maar wat betekent dat voor u in simpele taal? Deze tool helpt u daarbij.

Lees verder »

Regels voor de transitievergoeding

Geplaatst: 26-05-2016

De regering wil de regels voor de transitievergoeding wijzigen, omdat werkgevers door de Wet Werk en Zekerheid soms met onredelijke financiële plichten te maken krijgen. Als de Tweede en Eerste Kamer de wijzigingsvoorstellen goedkeuren, treden er twee maatregelen in werking. Deze twee maatregelen worden in deze infographic uitgelegd.

Lees verder »

Boetes AVG

Geplaatst: 05-07-2017

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wil de Europese Unie ondernemingen die slordig omgaan met de privacy van klanten of werknemers hard aanpakken. De boetebedragen zijn dan ook niet kinderachtig. Deze tool zet voor u de boetes na het overtreden van de regels van de AVG op een rij.

Lees verder »

Pensioenontslagbeding

Geplaatst: 10-07-2018

Hoewel het sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) niet meer nodig is, kan het om onduidelijkheden te voorkomen slim zijn om een pensioenontslagbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. U spreekt daarin met de werknemer af dat de arbeidsovereenkomst automatisch eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze tool is een kant-en-klaar beding dat u alleen maar aan de arbeidsovereenkomst hoeft toe te voegen. Op het instructieblad vindt u extra informatie over het beding.

Lees verder »

Codes voor de loonaangifte 2019

Geplaatst: 17-01-2019

Voor het invullen van de werknemersgegevens in de loonaangifte van uw organisatie zijn verschillende codes nodig. In deze checklist vindt u alle codes die in 2019 van toepassing kunnen zijn.

Lees verder »

Bewaartermijn sollicitatie- en personeelsgegevens

Geplaatst: 24-05-2012

Tijdens een sollicitatieprocedure verzamelt u diverse gegevens van verschillende sollicitanten. Denk aan sollicitatiebrieven, cv’s en referentiebrieven. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vastgelegd hoelang u deze sollicitatiegegevens mag bewaren. Treedt een werknemer uit dienst, dan heeft u ook te maken met specifieke bewaartermijnen. In deze tool vindt u een overzicht aan bewaartermijnen voor sollicitatiegegevens én personeelsgegevens.

Lees verder »

Ouderschapsverlof toekennen (je-vorm)

Geplaatst: 28-12-2012

Ouderschapsverlof is een verlofregeling die is vastgelegd in de Wet arbeid en zorg. Alle ouders met een kind onder de acht jaar hebben recht op ouderschapsverlof. U kunt van al uw werknemers met jonge kinderen een dergelijk verzoek ontvangen. De inhoud van het verzoek om verlof dat u krijgt, kan verschillen.

Lees verder »

Vakantiedagen en jaarurensysteem

Geplaatst: 26-11-2014

Met deze rekentool kunt u berekenen hoeveel uren iedere werknemer per jaar moet werken als u gebruikmaakt van een jaarurensysteem en op hoeveel feestdagen parttimers elk jaar recht hebben. U kunt op deze manier flexibeler met het aantal werkuren in uw organisatie omgaan. U moet natuurlijk wel nauwkeurig bijhouden hoeveel uren werknemers werken en goed met hen overleggen over welke uren zij ingezet worden.Aan het einde van het jaar bekijkt u voor iedere werknemer of hij genoeg of misschien zelfs te veel uren gewerkt heeft. Hoe u de uren moet verrekenen, is afhankelijk van de afspraken die u gemaakt heeft.

Lees verder »

Werktijden volgens de Arbeidstijdenwet

Geplaatst: 22-05-2012

In de Arbeidstijdenwet (ATW) zijn regels omtrent arbeids- en rusttijden opgenomen. Wat betreft maximale arbeidstijden heeft de wetgever vier hoofdregels vastgesteld. Daarnaast zijn onvoorziene situaties en uitzonderingen op de regels benoemd.

Lees verder »